Firma FRANSPOL z siedzibą w Warszawie została założona w 1998 roku. Reprezentujemy renomowanych producentów zachodnich oferujących za naszym pośrednictwem produkty oraz usługi dla przemysłu. Nazwa FRANSPOL nawiązuje do dominującego udziału w naszej działalności producentów francuskich i francuskojęzycznych.

Naszym celem jest zaopatrywanie przemysłu krajowego w niezbędne surowce i maszyny o najwyższych parametrach, których z różnych przyczyn nie wytwarza się w Polsce. Gwarancją profesjonalizmu naszych działań jest wieloletnie doświadczenie handlowe, techniczne i językowe.

FRANSPOL
ul. Okrętowa 18
01-309 Warszawa
POLSKA

tel. +48 22 664 40 33
fax: +48 22 665 96 22

contact-form

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Reprezentując na zasadzie wyłączności producentów zagranicznych realizujemy bezpośrednie dostawy kierowane głównie do średnich i dużych zakładów przemysłowych na terenie Polski.
Naszymi odbiorcami są przede wszystkim wiodący producenci krajowi wykorzystujący dostarczane przez nas surowce i maszyny do swoich procesów produkcyjnych.

SUROWCE I WYPOSAŻENIE DLA PRZEMYSŁU CERAMICZNEGO

  • Surowce mineralne dla produkcji ceramicznej (przemysł płytkarski, sanitarny, produkcja szkliw, fryt i angob);
  • Mielniki krzemienne i syntetyczne oraz wykładziny młynów kulowych;
  • Naturalne barwniki mineralne do barwienia mas ceramicznych;

MASZYNY PRZEMYSŁOWE

  • Kompaktory, granulatory, brykierciarki, młyny (działające na zasadzie pras walcowych);
  • Bobiniarki z cięciem wzdłużnym, przewijarki i szpularki;
  • Tabletkarki rotacyjne (do produkcji tabletek jedno i wielowarstwowych).

Okazjonalnie zajmujemy się także eksportem wybranych krajowych surowców mineralnych na rynki zachodnie.