Firma FRANSPOL z siedzibą w Warszawie została założona w 1998 roku. Reprezentujemy renomowanych producentów zachodnich oferujących za naszym pośrednictwem produkty oraz usługi dla przemysłu. Nazwa FRANSPOL nawiązuje do dominującego udziału w naszej działalności producentów francuskich i francuskojęzycznych.

Naszym celem jest zaopatrywanie przemysłu krajowego w niezbędne surowce i maszyny o najwyższych parametrach, których z różnych przyczyn nie wytwarza się w Polsce. Gwarancją profesjonalizmu naszych działań jest wieloletnie doświadczenie handlowe, techniczne i językowe.

FRANSPOL
ul. Okrętowa 18
01-309 Warszawa
POLSKA

tel. +48 22 664 40 33
fax: +48 22 665 96 22

contact-form

Kompaktory, granulatory, młyny walcowe

Jako wyłączny agent handlowy reprezentujemy na terenie Polski francuskiego producenta SAHUT-CONREUR S.A. Istniejąca od ponad 150lat firma jest światowym liderem w dziedzinie inżynierii oraz budowy kompaktorów, czyli urządzeń działających na zasadzie pras walcowych, a także urządzeń towarzyszących jak rozdrabniacze, granulatory itp.

W Polsce pracują one od wielu lat w licznych instalacjach w następujących zastosowaniach:

 • brykietowanie węgla;
 • granulowanie i brykietownie soli;
 • granulowanie nawozów metodą kompaktowania;
 • mielenie bieli tytanowej (TiO2);

sahutconreur

Do zalet metody kompaktowania zaliczają się:

Rozwiązanie ekonomiczne:

 • Zastąpienie procesu mokrego otaczania wymagającego kosztownych suszarni i technik dodawania lepiszcz.
 • Uzyskanie elastyczności w doborze surowców, możliwość stosowania surowców o atrakcyjnych cenach (np. składniki nawozów mineralnych).
 • Możliwość łatwych i szybkich zmian receptury mieszanki dająca możliwość stosowania szerokiego wachlarza mieszanek surowcowych (nawozy).
 • Możliwość granulowania metodą kompaktowania surowców nieosiągalnych dla innych technik granulowania.
 • Waloryzacja odpadów w pełnowartościowy produkt końcowy.
 • Zmniejszenie kosztów pakowania, składowania i transportu dzięki zmniejszeniu objętości i zwiększeniu gęstości produktu.
 • Zapobiega się utracie produktu poprzez pylenie.

compactionwhy


Rozwiązanie techniczne:

 • W przypadku brykietowania otrzymuje się produkt o powtarzalnym rozmiarze, objętości i wadze. Jeden brykiet może stanowić konkretną dawkę wymaganą w procesie technologicznym odbiorcy.
 • W przypadku granulowania otrzymuje się produkt o żądanym i stabilnym zakresie uziarnienia.
 • Redukuje się objętość surowca pylistego.
 • Stabilizuje się mieszanki pyliste: w trakcie manipulacji i transportu uzyskany granulat pozostaje mieszaniną homogenicznych cząstek. Znika problem oddzielania się poszczególnych składników.
 • Polepsza się płynność materiałów sypkich ułatwiając odbiorcom zasilanie w produkt, dawkowanie oraz pakowanie.
 • Uzyskuje się większą zagęszczalność proszków.
 • Eliminuje się problem pylenia w trakcie manipulacji i transportu.
 • Uzyskuje się możliwość kontroli nad twardością i zwartością produktu.
 • Uzyskuje się możliwość kontroli stopnia dyspersji granulatu.
 • Rozwiązuje się problem zbrylania materiału sypkiego w trakcie składowania.

Rozwiązanie handlowo-marketingowe:

 • Zwiększa się atrakcyjność handlową produktu.
 • Ułatwia się dawkowanie: brykiet może stanowić dokładną dawkę w procesie technologicznym.
 • Możliwość transportowania produktu na długim dystansie bez ryzyka zbrylenia i wydzielania frakcji granulometrycznych.

Rozwiązanie przyjazne dla środowiska:

 • Czysto mechaniczny, ekologiczny proces. Brak czynników chemicznych, termicznych. Brak emisji płynów, pyłów, CO2 i innych szkodliwych gazów.
 • Możliwość zagospodarowania odpadów przemysłowych.
 • Możliwość odzyskania cennych pyłów w procesach przemysłowych.
 • Dzięki zagospodarowaniu pyłów lotnych eliminuje się problem zanieczyszczeń atmosfery i gleby.

Oferujemy maszyny dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta o wydajności od kilku kilogramów/h (mikrokompaktory laboratoryjne i farmaceutyczne) do nawet ok. 100ton/h. Ostateczna oferta każdorazowo poprzedzana jest profesjonalnymi próbami laboratoryjnymi oraz wykonanymi na maszynach przemysłowych w zakładach producenta. Poważne podejście do projektu klienta umożliwia wystawienie gwarancji wydajnościowych na nasze maszyny.

Oto przykłady zastosowań maszyn SAHUT-CONREUR:

Aglomeracja (brykietowanie)
Produkty chemiczne, minerały, gipsy, surowce, tlenki metali, wióry metaliczne, węgiel, węgiel aktywny, węgiel brunatny, torf, węgiel drzewny, półprodukty hutnicze, grafit, sadza, fosforany, gliny, rozpuszczalniki (detergenty), produkty spożywcze (mrożonki), cukier, mieszanki szklarskie, osady hutnicze, szlamy z oczyszczalni, farmaceutyki i inne.

Granulowanie metodą kompaktowania
Produkty chemiczne, nawozy (PK, NPK, chlorek potasu, siarczan potasu, siarczan amonu, azotan potasu, fosforany, mocznik, kwas borowy, żużle potasowe i inne), gipsy, bentonit, detergenty, polimery, węgiel kamienny i węgiel drzewny do produkcji węgla aktywnego, tlenki metali, minerały, pigmenty, pyły rudy niklu, gliny, wysuszone osady z oczyszczalni, katalizatory, farmaceutyki i inne.

Mielenie
Klinkier, surowce dla cementowni, żużle, tlenek tytanu, pigmenty, minerały (korund), włókna syntetyczne i inne.

Więcej na stronie producenta: www.sahutconreur.com